Banner Viadrina

Agnieszka Meise

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Tytuł pracy doktorskiej:
"Język sąsiada w przedszkolu – przyszłościowa inwestycja? Korelacja pomiędzy wczesnym nabyciem jęzka obcego i rozwojem kompetencji komunikacyjnych w wieku szkolnym"

Specjalność naukowa: lingwistyka
Promotorka: prof. Konstanze Jungbluth