Banner Viadrina

Artur Barczewski

Artur_Barczewski ©Privat
Tytuł pracy doktorskiej:
„Współpraca przy wykonywaniu zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów budowlanych.”

Specjalność naukowa: prawo