Banner Viadrina

Izabela Głowacka

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest
Temat pracy doktorskiej:
Analiza porównawcza relacji wojennych w mediach polskich i światowych w ostatnim 50-leciu.

Celem pracy jest przedstawienie charakteru i dynamiki zmian medialnej kreacji w perspektywie odmiennej narracji kulturowej. Poddane badaniu zostaną główne tendencje rozwojowe mediów i ich rola we współczesnym świecie. Konfrontacja alternatywnych koncepcji i inicjatyw powinna dać odpowiedź na pytanie o granice ingerencji dziennikarskiej w opisywaną rzeczywistość. Przybliżenie specyfiki funkcjonowania mediów w odmiennych porządkach politycznych pomoże w rozpoznaniu stosowanych przez nie technik perswazji i manipulacji. W pracy będę starać się udowodnić tezę iż synergia i dualizm w obrazowaniu wojny przez media polskie i światowe odzwierciedlają transformację cywilizacyjną ostatniego półwiecza.

Nota biograficzna: Od 2012r. doktorantka na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Studia magisterskie na kierunku historia, specjalność kulturoznawcza ukończone w 2010r. Stypendium naukowe w Wiedniu. Praktyka w Kancelarii Senatu w Berlinie. Trzymiesięczna podróż służbowa w ramach projektu kulturalnego do Pekinu (Marzec – Czerwiec 2012).

Specjalność naukowa: Historia mediów
Promotor: dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast