Banner Viadrina

Jonas Grygier

Grygier ©Privat
Thema der Promotion:
"Wdrażanie (nowego) porządku społecznego - Praktyka społeczna lokalnej administracji w warunkach państwowości socjalistycznej w Polsce Ludowej na przykładzie województwa wrocławskiego (1953-1973)"

Administracja w nowoczesnych państwach i w procesie ustanawiania państwowości odgrywa w życiu codziennym i społecznym zasadniczą rolę: administracja implementuje ustawy, ma udział w procesie ustawodawczym, ocenia i kontroluje konsekwentne egzekwowanie prawa i wprowadzanie w życie nowych ustaw. Przede wszystkim administracja lokalna ma bezpośredni wpływ na ludność lokalną. Administracja jest "państwiem w akcji" (Pates). Z tego powodu analizuję na podstawie województwa wrocławskiego (póżniejszego dolnoślaskiego) praktykę społeczną administracji w Polsce Ludowej w latach 1953-1973. Centralnym punktem mojej pracy jest pytanie, jaki udział ma lokalna i regionalna administracja w procesie realizacji państwowości socjalistycznej? Praca poświęcona jest także wzajemnemu oddziaływaniu na siebie centralnych wytycznych, własnych interesów regionalnych władz oraz sposobu sprawowania władzy w państwach socjalistycznych. Praca ta przyczynia się do historycznej dyskusji o stosunku struktur dyktatorsko-centralistycznych do procesów posiadających własną dynamikę, czyli "Eigen-Sinn", w państwowych i społecznych podsystemach w państwach typu sowieckiego

> więcej informacji (plik pdf)

Promotor: Prof. Dr. Werner Benecke