Banner Viadrina

Sebastian Weidauer

Foto Weidauer x190 ©Sebastian Weidauer
Tytuł pracy doktorskiej:
Czynniki wpływające na język osoby uczącej się języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem mowy afektywnej: kontrastowe fonetyczne badania języka rosyjskiego i niemieckiego

Specjalność naukowa: lingwistyka
Promotorka: prof. Nicole Richter

Więcej informacji > w jęz. niemieckim