Banner Viadrina

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

pol-int-logox190 ©Moritz Otto

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza w swoim rodzaju internetowa platforma informacji naukowej i komunikacji międzynarodowej w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia transgraniczną i interdyscyplinarną komunikację i wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.

Informacja

Platforma udostępnia informacje naukowe w języku polskim, angielskim i niemieckim z dziedziny studiów o Polsce: najnowsze publikacje, czasopisma i artykuły naukowe, recenzje, oferty pracy, stypendia i granty, informacje o konferencjach, calls for papers oraz sprawozdania z różnych wydarzeń naukowych. Pol-Int umożliwia prezentację projektów naukowych, wymianę informacji i nawiązywanie partnerstw naukowych.

Komunikacja

Pod czujnym okiem redaktorów naukowych platforma prowadzi i udostępnia różnojęzyczne recenzje nowości wydawniczych oraz umożliwia dyskusję na temat aktualnych tematów, trendów i tez związanych ze studiami o Polsce. Dzięki osobistym profilom i wspólnym tematom naukowym, Pol-Int skupia badaczy z różnych dziedzin i krajów oraz daje im możliwość prezentacji własnych projektów na stronie oraz przez newsletter.

Zaangażowanie

Pol-Int istnieje przede wszystkim dzięki zaangażowaniu międzynarodowej społeczności naukowej studiów o Polsce i jej wzajemnej wymianie informacji na temat aktualnych badań naukowych. Również Państwo mogą współtworzyć platformę! Serdecznie zapraszamy do tworzenia sieci własnych kontaktów na Pol-Int, dzielenia się informacjami naukowymi oraz do pisania sprawozdań konferencyjnych i recenzji książek.

Logo_DPWS_RGB_190x ©Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung Projekt finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji
na rzecz Nauki
SdpZ_190x ©Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit Projekt finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej