Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Program

Utworzenie Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 17 czerwca 2011 roku było częścią uroczystości z okazji 90. rocznicy urodzin tłumacza i polsko-niemieckiego mediatora kulturowego Karla Dedeciusa (1921–2016). Pielęgnowaniu spuścizny Dedeciusa służą dziś na Viadrinie m.in. Fundacja im. Karla Dedeciusa i Archiwum Karla Dedeciusa.


W tym roku ów wielki tłumacz ukończyłby 100 lat. Z tej okazji studenci Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem wizytującej wykładowczyni DAAD w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, prof. dr Karoliny Prykowskiej-Michalak, przygotowali wirtualny spacer oraz wystawę o rodzinnym mieście Dedeciusa: „Łódź śladami Dedeciusa”.

Objęcie patronatu nad dziełem sztuki przy Große Scharrnstraße

17.06.2021, 11:00

Große Scharrnstr. 23a we Frankfurcie nad Odrą

Rejestracja pod adresem klodnicki@europa-uni.de

W marcu 2021 Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce wprowadziło się do nowej siedziby przy Große Scharrnstraße we Frankfurcie, ulicy niezwykle ciekawej z punktu widzenia historii architektury. Frankfurt nad Odrą jest jednym ze wschodnioniemieckich miast z dużą liczbą dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Ponad 250 pomników, rzeźb i obiektów z brązu, stali, kamienia i drewna, malowideł, mozaik i ceramik, zaprojektowanych przez artystów fontann i innych obiektów artystycznych, głównie z ostatnich dekad ubiegłego wieku, wzbogaca przestrzeń miejską. Wyjątkowym projektem była zrealizowana w latach 1986–1988, z udziałem 18 artystek i artystów z regionu, późnosocjalistyczna strefa ruchu pieszego przy Große Scharrnstraße. Sztuka w architekturze – znak firmowy budownictwa w NRD – jawi się tu jako osadzone w historii najnowszej świadectwo postnowoczesnego poszukiwania różnorodności.

Dyskusja „Postcolonial Studies and Beyond Martyrdom? Perspectives and Questions of Modern Research on Poland” (w języku angielskim)

24.06.2021, 16:15

Online

Rejestracja pod adresem klodnicki@europa-uni.de

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Centrum obędzie się dyskusja pt. „Postcolonial Studies and Beyond Martyrdom? Perspectives and Questions of Modern Research on Poland”. Dyrektor prof. Dagmara Jajeśniak-Quast wraz z członkami rady naukowej rozmawiać będą na temat bieżących i przyszłych zadań polonoznawstwa. Będzie mowa m.in. o roli Polski w polityce światowej oraz koncepcji studiów o Polsce jako postkolonialnych area studies – jako badań nad krajem, którego historyczne terytorium naznaczyły wielkie cezury europejskiej historii.

Uczestnicy:

  • prof. Andrea Loew, zastępczyni dyrektora Centrum Badań nad Holokaustem przy Instytucie Historii Współczesnej w Monachium (Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München)
  • dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, pracowniczka naukowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie
  • prof. Brian Porter-Szűcs, profesor historii na Uniwersytecie w Michigan (Arthur F. Thurnau Professor of History at the University of Michigan)
  • dr Andreas Ludwig, pracownik naukowy w Centrum Badań nad Historią Współczesną im. Leibniza w Poczdamie (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)

Moderacja: dr Florian Peters, pracownik Kolegium Imre Kertésza w Jenie (Imre Kertész Kolleg Jena)

Wykład dr Vadzima Anipiarkoua: Między społeczeństwem i władzą: Instytut Historii w Mińsku na tle protestów politycznych na Białorusi w roku 2020

15.07.2021, 11:15

Online

Rejestracja pod adresem klodnicki@europa-uni.de

Obecna sytuacja polityczna na Białorusi skłoniła Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą do pomocy białoruskim studentom i wykładowcom oraz do pomnażania wiedzy o tym kraju. Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce zaprosiło w związku z tym historyka dr. Vadzima Anipiarkoua do wygłoszenia wykładu na kolokwium naukowym online. Białoruski naukowiec opowie o wydarzeniach z grudnia 2020 roku, kiedy na tle masowych protestów w Mińsku straciło pracę 15 pracowników Instytutu Historycznego Białoruskiej Akademii Nauk, czyli ok. 20 procent całego zespołu naukowego.

Konferencja: Badania nad transformacją: Polska i Niemcy Wschodnie – porównanie

23.–24.09.2021

Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk

Nauki ekonomiczne i społeczne, badania historyczne i politologia dostarczyły bezpośrednio po transformacji ustrojowej wiele przyczynków do analizy historii socjalizmu i gospodarki planowej oraz możliwych ścieżek transformacji. W ciągu minionych 30 lat w różnych dyscyplinach pojawiło się wiele innych perspektyw i koncepcji badawczych, również dzięki otwarciu archiwów.
Ze względu na doniosłą rolę Polski w procesie transformacji oraz szczególną pozycję Niemiec Wschodnich konferencja skupi się na obu tych regionach. Zwłaszcza porównanie Niemiec Wschodnich z Polską umożliwi rozszerzenie perspektywy wynikającej ze standardowego porównania niemiecko-niemieckiego, a dzięki temu weryfikację i uzupełnienie tradycyjnych założeń.
Konferencję na historycznym terenie byłej Stoczni im. Lenina w Gdańsku organizuje Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności i Radą Naukową im. Herdera.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na wszystkie imprezy i prosimy o rejestrację pod adresem klodnicki@europa-uni.de

PL Galerie 190x190 ©Aleksandra Polkowska                PL Ruckblick 190x190 ©Aleksandra Polkowska