Banner Viadrina

Events

Events 2023
01.06.2023, 17:30 DISCUSSION
Die deutsch-polnischen Beziehungen vor den polnischen Parlamentswahlen: Chancen, Konflikte und (gemeinsame) Krisenbewältigung
> more
07.06.2023
18:00
PREZENTACJA KSIĄŻKI (BOOK PRESENTATION)
Narracje o miastach podzielonych w Europie Środkowej: Słubice i Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn i Czeski Cieszyn
Elżbieta Opiłowska, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak
Dyskusję z uczestnictwem autorek: prof. dr Elżbiety Opiłowskiej i Kamili Dolińskiej moderuje prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce)
Miejsce: Biblioteka Collegium Polonicum, Słubice, ul. Kościuszki 1
15.06.2023, 18.00 RESEARCH COLLOQUIUM
In den Häusern der anderen. Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen
Karolina Kuszyk, Autorin und Übersetzerin
> more

26.06.2023,
18:15 

PUBLIC LECTURE
German Minority in Poland - Origin, Activities, Policy
Prof. Dr. Robert Geisler, Opole University
Moderation: Prof Dr Dagmara Jajeśniak-Quast, Director of the Center for Interdiscipli-nary Polish Studies (ZIP), Viadrina
Official welcome by Prof Dr Timm Beichelt, Professor of European Studies, Viadrina
Room: HG 217, Viadrina Main Building, Große Scharrnstr. 59

The event is organized by the Master in European Studies, the Center for Interdisciplinary Polish Studies and funded by the Meyer Struckmann Foundation

29.06.2023, 11.15 RESEARCH COLLOQUIUM
Nach der Versöhnung
Prof. Dr. Felix Ackermann, FernUniversität Hagen
> more
13.07.2023, 11:15 RESEARCH COLLOQUIUM
Wdrażanie opieki koordynowanej w Polsce
Prof. Dr. habil. Sebastian Sikorski, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau
> more
26.07.2023, 11.15 RESEARCH COLLOQUIUM
Jerzy Stempowski’s Betrachtungen – das „Schwärzen von Papier“ - über Deutschland und die Ukraine
Nina Kozlowski, Übersetzerin
> more
16.10.2023 CONFERENCE
Sympozjum Bartoszewski Promemoria 3
Konferencja organizowana jest w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Europejskim Centrum Ekumenicznym we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz centrum B/ORDERS IN MOTION na Viadrinie.
> more
15.-17.11.2023 CONFERENCE
Niektórzy lubią poezję…, czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej
Konferencja organizowana jest w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Filologiczny) i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.
> more