Banner Viadrina

Wydarzenia

11_10_2012Arbeitn_freizuegigk_IMG_1062_190x ©Heide Fest Interdyscyplinarne konferencje, różnorodne warsztaty, wykłady
i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez znanych naukowców gościnnych dadzą silne impulsy interdyscyplinarnym badaniom
o polskiej tematyce i podkreślą szczególną rolę Viadriny jako miejsca,
w którym prowadzona jest debata o sprawach europejskich.
06 lipca 2022 Białe noce bez granic:
Międzynarodowa turystyka w bloku wschodnim. Granice przyjaźni między Polską Rzeczpospolitą Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną i Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w latach 1972-1989
Sala Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Gr. Scharrnstr. 59, 15230 Frankfurt (Oder)
17:00
> dalsze informacje
23-25 wrzesień 2021 Konferencja "Badania transformacji: Polska i Niemcy Wschodnie w porównaniu"
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
> program i dalsze informacje na platformie Pol-Int
22 lipca 2021 Kolokwium
Kristina Wittkamp (Universität Passau): Die Westkontakte der Kiewer Rus zwischen 838 und 1237 – Projektvorstellung [Kontakty Rusi Kijowskiej z Zachodem w latach 838-1237 - prezentacja projektu]
11:15, online
Rejestracja: klodnicki@europa-uni.de

15 lipca 2021 Kolokwium
Vadzim Anipiarkou (Belarus): Między społeczeństwem i władzą: Instytut Historii w Mińsku na tle protestów politycznych na Białorusi w roku 2020
11:15, online
Rejestracja: klodnicki@europa-uni.de
08 lipca 2021 Kolokwium
Valérie Collec-Clerc (Europa-Universität Viadrina)
Polsko-niemieckie Związki miłosne w czasie II wojny światowej: fakty i przykłady w polsko-niemieckiej literaturze
11:15, online
Rejestracja: klodnicki@europa-uni.de
01 lipca 2021 Kolokwium
Michalina Golinczak (Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien):
Antikommunismus in Polen nach 1989. Kritik eines hegemonialen Diskurses
– ein Werkstattgespräch
11:15, online
Rejestracja: klodnicki@europa-uni.de

Aktualne i wcześniejsze wydarzenia:

> tutaj (strona w jęz. niemieckim)