Banner Viadrina

Wydarzenia

Wydarzenia 2023
21.06.2023 PREZENTACJA KSIĄŻKI
„Feinde Fremde Freunde. Polen und die Deutschen.“
Rolf Nickel
Moderacja: Dr. Justus Werdin
Miejsce: Senatsaal (HG 109), Gr. Scharrnstr. 59

Organizatorzy: Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Fundacja im. Karla Dedeciusa i Ekumeniczne Centrum Europejskie

26.06.2023, 18.15

PUBLIC LECTURE
German Minority in Poland - Origin, Activities, Policy
Prof. Dr. Robert Geisler, Opole University
Moderation: Prof Dr Dagmara Jajeśniak-Quast, Director of the Center for Interdiscipli-nary Polish Studies (ZIP), Viadrina
Official welcome by Prof Dr Timm Beichelt, Professor of European Studies, Viadrina
Room: HG 217, Viadrina Main Building, Große Scharrnstr. 59

The event is organized by the Master in European Studies, the Center for Interdisciplinary Polish Studies and funded by the Meyer Struckmann Foundation

29.06.2023, 11.15 KOLOKWIUM NAUKOWE
Nach der Versöhnung
Prof. Dr. Felix Ackermann, FernUniversität Hagen
> szczegóły
13.07.2023, 11:15 KOLOKWIUM NAUKOWE
Wdrażanie opieki koordynowanej w Polsce
Prof. Dr. habil. Sebastian Sikorski, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau
> szczegóły
26.07.2023, 11.15 KOLOKWIUM NAUKOWE
Jerzy Stempowski’s Betrachtungen – das „Schwärzen von Papier“ - über Deutschland und die Ukraine
Nina Kozlowski, Übersetzerin
> szczegóły
16.10.2023 KONFERENCJA
Sympozjum Bartoszewski Promemoria 3
Konferencja organizowana jest w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Europejskim Centrum Ekumenicznym we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz centrum B/ORDERS IN MOTION na Viadrinie.
> szczegóły
15.-17.11.2023 KONFERENCJA
Niektórzy lubią poezję…, czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej
Konferencja organizowana jest w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Filologiczny) i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce.
> szczegóły