Banner Viadrina

Wydarzenia

11_10_2012Arbeitn_freizuegigk_IMG_1062_190x ©Heide Fest

Interdyscyplinarne konferencje, różnorodne warsztaty, wykłady
i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez znanych naukowców gościnnych dadzą silne impulsy interdyscyplinarnym badaniom
o polskiej tematyce i podkreślą szczególną rolę Viadriny jako miejsca,
w którym prowadzona jest debata o sprawach europejskich.

Aktualne wydarzenia można znaleźć na niemieckiej wersji strony tutaj.

06 lipca 2022 Białe noce bez granic:
Międzynarodowa turystyka w bloku wschodnim. Granice przyjaźni między Polską Rzeczpospolitą Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną i Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w latach 1972-1989
Sala Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Gr. Scharrnstr. 59, 15230 Frankfurt (Oder)
17:00
> dalsze informacje