Banner Viadrina

Lehre

 • 2023 - Forschungskolloquium des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2023 -  Finał długiej wojny: Cieszyn / Český Těšín – podzielone miasto, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2022/23 - Zmiany klimatyczne w ujęciu interdyscyplinarnym na przykładzie Frankfurtu nad Odrą i Słubic, 2 SWS
 • 2022/23 - Polenstudien: Kultur, Literatur, Film, …, 2 SWS
 • 2022 - Forschungskolloquium des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2022 - Od jednej do czterech granic. Kształtowanie się wschodniej granicy Polski od powstania II Rzeczypospolitej do dziś, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2021/22 - Forschungskolloquium des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2021/22 - „Polski Dziki Zachód” i „Zimna Ojczyzna” – wypędzenia i ucieczki w regionie nadodrzańskim. Praxisrelevantes Masterseminar in Kooperation mit Polnisch Lektorat, dem Museum Viadrina und dem Verein „Jugend gegen Gewalt e.V.“;  2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2021/22 - Ökonomische Probleme von Thomas von Aquin bis zur Modern Monetary Theory, 2 SWS (zusammen mit Klaus Weber)
 • 2021 - Między zacofaniem a nowoczesnością. Osiągnięcia i niepowodzenia modernizacji socjalistycznej w PRL (zusammen mit Ewa Bagłajewska und Konrad Walerski), 2 SWS
 • 2021 - Forschungskolloquium des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2020/21 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2020/21 - MA-Vorlesung: Industrie und Kultur in Europa, 10. - 21. Jahrhundert Teil 3: 19. bis 21. Jahrhundert, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Klaus Weber)
 • 2020 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2020 - Między polityką a historią: granica polsko-ukraińska w XX wieku. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2019/20 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2019/20 - MA-Seminar: „Polityka z historią w tle“: stosunki polsko-ukraińskie od pierwszych kontaktów z Kozakami w XIV wieku do dziś, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2019 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2019 - MA-Seminar: Trudne dobrego początki: Stosunki polsko-niemieckie od powstania dwóch państw niemieckich w 1949 roku. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2018/19 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2018/19 - MA-Seminar: Von Adam Smith bis Richard Thaler - was die Wirtschaftsdenker heute noch zu sagen haben, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2018/19 - MA-Seminar: "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." (Stanisław Jachowicz, 1796–1857). Śladami wielowiekowej, różnorodnej i zmiennej historii Frankfurtu nad Odrą. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2018/19 - BA-Seminar: Was sind Polenstudien? Seminar für BA-Abschlussarbeitskanddaten. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2018 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2018 - MA-Seminar: „Za chlebem“ i swobodny przepływ pracowników – polska migracja zarobkowa od XIX wieku. „Ums liebe Brot“ und Arbeitnehmerfreizügigkeit – polnische Arbeitsmigration seit dem 19. Jahrhundert, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2018 - MA-Seminar: 1918. Die vergessene Grenze. Seminar und Almanach. 1918. Zapomniana granica. Seminarium i almanach. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2018 - BA-Seminar: Was sind Polenstudien? Seminar für BA-Abschlussarbeitskanddaten. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2017/18 - BA-Seminar Was sind Polenstudien? Seminar für BA-Abschlussarbeitskandidaten, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2017/18 MA-Seminar Polens Spuren im Völkerbund. Zwischen Internationalismus und Nationalismus, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2017/18 - MA-Seminar "Rejtan, czyli raport ambasadora" (Jacek Kaczmarski) - "Rejtan, oder der Bericht des Botschafters" (Jacek Kaczmarski). Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście historycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym i politycznym - Hundert Jahre polnischer Unabhängigkeit im historischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und politischen Kontext. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2017/18 - Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium. Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 4 SWS
 • 2017 - BA-Seminar Was sind Polenstudien? Seminar für BA-Abschlussarbeitskandidaten, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2017 - MA-Seminar „Polnische Wirtschaft“ – analityczne podejście do stereotypu w transformacji, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2017 - MA-Seminar „Płynie Wisła płynie po polskiej krainie…“ Rzeki jako element krajobrazu geograficznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego. [„Es fließt die Weichsel durch polnisches Land…“ Flüsse als Element der geografischen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Landschaft.], Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2017 - ZIP-Forschungskolloquium, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2016/17 - ZIP-Forschungskolloquium, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2016/17 - MA-Seminar Obraz społeczeństwa polskiego w filmie – lustrzane odbicie czy krzywe zwierciadło? Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Ewa Bagłajewska)
 • 2016/17 - MA-Vorlesung Industrie und Kultur in Europa III, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien und, 2 SWS (zusammen mit Prof. Dr. Klaus Weber, Lehrstuhl für Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte)
 • 2016 - Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2016 - MA-Seminar „Polnische Wirtschaft“ – analityczne podejście do stereotypu w transformacji / „Polnische Wirtschaft" - analytische Ansätze zu einem Stereotyp im Wandel, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS
 • 2016 - Kultura i ekonomia od kuchni, czyli o rozbieraniu się do rosołu i innych (kulinarnych) ekstrawagancjach (mit Exkursion nach Bydgoszcz vom 4. bis 6.05.2016) / Ein Blick hinter die (kulinarischen) Kulissen von Kultur und Wirtschaft. Was polnische Hühnerbrühe mit dem Fallenlassen von Hüllen zu tun hat und andere Extravaganzen, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska, in Kooperation mit Writing Fellowes) 
 • 2015 - MA- und Graduiertenseminar Inventing Europe: Economic and Technological Exchange in Modern Europe, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2015 - Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien in Kooperation mit dem Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum (zusammen mit Prof.Dr. Beata Halicka)
 • 2015 - MA-Seminar Ile Europy w Europie? Procesy integracyjne Europy Środkowowschodniej od 1918 r. (Wieviel Europa in Europa? Integrationsprozesse Ostmitteleuropas seit 1918.), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2014/15 - Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien in Kooperation mit dem Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum (zusammen mit Prof.Dr. Beata Halicka)
 • 2014/15 - BA/MA-Seminar „Nie wszystko złoto, co się świeci z góry”. Wielcy teoretycy ekonomii, czyli o teorii w praktyce. („Es ist nicht alles Gold, was glänzt.” Die großen Wirtschaftstheoretiker oder wie wird die Theorie in die Praxis umgesetzt.), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2014 – MA-Seminar „Polnische Wirtschaft“ – historyczna analiza stereotypu, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2014 – BA-Seminar Utopia – wyspa szczęśliwa? Mit państwa idealnego w filozofii, ekonomii, literaturze i praktyce, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2014 – MA-Seminar 10 Jahre EU-Osterweiterung - Eine Bilanz, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Prof. Gunter Verheugen)
 • 2014 – Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien in Kooperation mit dem Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum (zusammen mit Prof.Dr. Beata Halicka)
 • 2013/2014 – MA Seminar Wirtschaft und Gesellschaft in den Konzepten der ostmitteleuropäischen Denker, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2013/2014 – BA Seminar Berlin-Warszawa-Express z postojem we Frankfurcie nad Odrą. Relacje polsko-niemieckie z perspektywy centrum i peryferii, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina, Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2013/2014 – Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien in Kooperation mit dem Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum (zusammen mit Prof.Dr. Beata Halicka)
 • 2013 – Seminar „Póki świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem” – stosunki polsko-niemieckie w historycznej perspektywie (mit einer Exkursion nach Gdańsk) - 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2013 – Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2012/2013 – Seminar War der RGW autark? Verflechtungen Ostmitteleuropas mit der Welt während der sozialistischen Integration (1949-1991), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2012/2013 – Seminar Tożsamość Ziemi Obiecanej (mit einer Exkursion nach Łódź), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Interdisziplinäre Polenstudien (zusammen mit Dr. Ewa Bagłajewska)
 • 2012/2013 – Forschungskolloquium Interdisziplinäre Polenstudien, 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Interdisziplinäre Polenstudien
 • 2010 – Proseminar „Unternehmer und Unternehmenskultur in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert" (mit einer Exkursion nach Łódź), 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2010 – Seminar „Der Transfer von Wirtschafts- und Gesellschaftsmodellen zwischen West- und Osteuropa, 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2009/2010 – Seminar "Experten, Netzwerke und Technologie – neue Ansätze der europäischen Integrationsgeschichte", 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2009/2010 – Seminar „Paradigmenwechsel und Klassische Texte der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte", 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2009 – Seminar „Deutsch-Polnische Beziehungen in historischer Perspektive" (Blockseminar in der Gedenkstätte Buchenwald), Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2009 – Seminar "Die erste sozialistische Stadt im Arbeiter- und Bauernstaat". Geschichte der Industriestädte Ostmitteleuropas (mit einer Exkursion nach Eisenhüttenstadt), 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2009 – Seminar „Wirtschaft und Gesellschaft in den Konzepten ostmitteleuropäischer Denker", 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2008/2009 – Proseminar „Migration", 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2008/2009 – Hauptseminar „Integration und Desintegration in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert", 2 SWS, Universität Erfurt, Historisches Seminar
 • 2006/2007 – Vertiefungsseminar „Hinter dem Eisernen Vorhang. Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost- und Westeuropa im Kalten Krieg", 2 SWS (mit einer Exkursion nach Potsdam), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kulturwissenschaftliche Fakultät
 • 2004 – Vertiefungsseminar „Kontinuität und Wandel ausländischer Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa von 1918 bis heute" (mit einer Exkursion in das VW-Werk in Poznań), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kulturwissenschaftliche Fakultät
 • 2003 - Basiskolleg im Graduiertenstudium „Paradigmenwechsel in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg" (mit Helga Schultz), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kulturwissenschaftliche Fakultät
 • 2000 - Proseminar „Sozialistische Industrialisierung und Privatisierung. Zwei Transformationsprozesse am Beispiel der ehemaligen Kombinate in Eisenhüttenstadt und Krakau" (mit Exkursion nach Nowa Huta und Eisenhüttenstadt), 2 SWS, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kulturwissenschaftliche Fakultät