Banner Viadrina

Publikationen

Malgorzata_Szajbel-Keck ©Heide Fest

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck

Autorin:

2021

Czy nadal szukamy recepcjonistek i specjalistów? O stylu (nie)neutralnym płciowo w ofertach pracy. Dialog z tradycją 9: Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych, 335-352. Kraków: Collegium Columbinum.

DOI: 10.24917/9788376241630.23

2019

Wartość języka potocznego w literaturze dziecięcej: bliskość czytelnikowi a wzorzec językowy (studium przypadku). In: Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska & Beata Morzyńska-Wrzosek (Hrsg.), Aksjologiczne aspekty komunikacji: Materiały z Forum Etyki Słowa, 279–295. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

2017

Recenzja monografii Tomasza Kamuselli Creating languages in Central Europe during the last millenium, Basingstoke 2015. Polish-Studies.Interdisciplinary (open access). 

https://doi.org/10.11584/opus4-1163

Review of Tomasz Kamusella, Creating languages in Central Europe during the last millenium, Basingstoke 2015. Polish-Studies.Interdisciplinary (open access).

https://doi.org/10.11584/opus4-1162

2015

Secondary Predication in Polish. Dissertation thesis, University of California, Berkeley, ProQuest Dissertations Publishing (open access).

https://escholarship.org/uc/item/89j0m68h

2014

Prepositional Secondary Predication in Polish: Adjectives in complex constructions. In Formal Approaches to Slavic Lingustics 22, Hrsg. C. Chapoman, O. Kit and I. Kučerová. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 361-379.

https://lsa.umich.edu/content/dam/slavic-assets/slavic-documents/22FASL.pdf

2007

Dionizos - ksenos czy autochton w świecie Grecji klasycznej? Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae XVII: 27-34.

Herausgeberin:

2020

Małgorzewicz, A., Czechowska I. and Szajbel-Keck, M. (Hrsg.). Zbigniew Herbert - poeta między kulturami. Wrocław, Dresden: Atut; Neisse Verlag (open access).

https://doi.org/10.23817/2021.zbherb

2017

Jajeśniak-Quast, D. and Szajbel-Keck, M. (Hrsg.). Was sind Polenstudien. 13 Antworten. Series: Interdisciplinary Polish Studies 5. e-Publi (open access).

2015

Szajbel-Keck, M., Burns, R. and Kavitskaya, D. (Hrsg.). Formal Approaches to Slavic Linguistics 23. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.