Banner Viadrina

Życiorys

Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast

 • Kwiecień 2023
  Wybór na stanowisko Wiceprezydentki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. współpracy międzynarodowej i Collegium Polonicum
   
 • Kwiecień 2014
  Mianowanie na stanowisko profesora na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Maj 2013
  Habilitacja na Uniwersytecie w Siegen na podstawie pracy: „Zwischen Hammer und Amboss – Konzepte und Praxis wirtschaftlicher Integration in Ostmitteleuropa von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart“ ("Między młotem a kowadłem - koncepcje i praktyka ekonomicznej integracji Europy środkowo-wschodniej od okresu międzywojennego do dziś"), Venia legendi: historia Europy ze szczególnym uwzględnieniem historii ekonomii.

 • od 2012
  Pełni obowiązki kierownika katedry oraz Kierownik Zentrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

 • od 2011-2012
  Pracownik naukowy w GWZO w Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) w projekcie kierowanym przez prof. Franka Hadlera i prof. Matthiasa Middella "Europa Środkowa i Wschodnia transnarodowo"

 • 2010–2011
  Fellow w Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (NIAS)

 • 2008-2010
  Pracownik naukowy na Uniwersytecie w Erfurcie, Katedra Historii Europy Środkowej i Wschodniej, kierowana przez prof. Claudię Kraft.

 • 2005-2008
  Pracownik naukowy w Centrum Badań Historii Najnowszej w Poczdamie (Zentrum für Zeithistorische Forschung - ZZF), w projekcie kierowanym przez prof. André Steinera, finansowanym ze środków DFG, "Ekonomiczne procesy integracyjne i ich percepcja w Zachodniej i Wschodniej Europie".

 • 2005
  Uzyskanie tytułu doktorskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina: "Żelazo i stal - chleb codzienny przemysłu." Eisenhüttenstadt, Kraków Nowa Huta oraz Ostrava-Kunčice w socjalistycznej transformacji.

 • 2002-2005
  Pracownik naukowy w Zakładzie Historii Gospodarczej i Społecznej Europy Środkowej i Wschodniej na UEV i koordynator kierowanego przez prof. Helgę Schulz, finansowanego przez fundację Volkswagena projektu "Nacjonalizm ekonomiczny w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku".

 • 1992-1998
  Studia Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

 • 1994-1995
  William Rainey Harper College - Palatine, Chicago, IL, U.S.A.

 • 1991-1992
  Policealne Studium Sekretarskie w Krakowie.

 • 1987-1991
  XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie / Matura.

 • urodzona w 1972 roku w Krakowie.