Banner Viadrina

baner polint 190 ©Moritz Otto / Denny Rosenthal / Ronald Weller / A. Wągrodzka 

Institut für angewandte Geschichte ©Institut für Angewandte Geschichte

Monnet_full_PL ©EU-Commission

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

24_10_2013Tagg_ZIP-DemogWandel_MG_2497_600x400 ©Heide Fest
Seria wydawnicza

Seria Interdisciplinary Polish Studies prezentuje aktualne wyniki badań dotyczących kulturowych, prawnych, ekonomicznych i politycznych aspektów Polski w przeszłości i teraźniejszości.
> więcej

Nowe publikacje

Uwe Müller, Dagmara Jajeśniak-Quast (eds.): Comecon revisited. Integration in the Eastern Bloc and Entanglements with the Global Economy (Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschafts-forschung, 2017/5-6), 195 stron.

Frank Grelka: Rural Hubs of Early Destruction: The Waterworks’ Camps in the Lublin District, 1940-1942, w: Yad Vashem Studies, 45 (2) 2017, s. 39-67.

Konferencja

Interdyscyplinarna konferencja (De-)constructing Central Europe: From Mitteleuropa to Visions of a Common Europe, 1918–2018,
18-20 października 2018, Frankfurt nad Odrą i Słubice.

Kolokwium

Program kolokwium ZIP w semestrze letnim 2018.
> więcej