Banner Viadrina

Czym są studia o Polsce?

W zależności od perspektywy badawczej, studia o Polsce można interpretować na wielorakie sposoby. Różne pojęcia tego pola badawczego prezentuje podcast Talking Interdisciplinary Polish Studies publikowany w ramach Naukowego Bloga Polonoznawczego na platformie Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org). W dwóch odcinkach podcastu dyrektorzy wiodących instytucji zajmujących się badaniami nad Polską w krajach niemieckojęzycznych – Dagmara Jajeśniak-Quast (Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce we Frankfurcie nad Odrą), Yvonne Kleinmann (Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle), Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt) i Ruprecht von Waldenfels (Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Jenie) – omawiają swoje interpretacje studiów o Polsce.

TIPS_ZIP

Podczas gdy pierwsza część rozmowy dotyczy tego, jak każdy z czterech uczestników interpretuje (interdyscyplinarne) studia o Polsce, druga część dotyczy praktycznych aspektów tej dziedziny – międzynarodowej współpracy z naukowcami, a także z polskimi partnerami, planów i wizji każdej z trzech instytucji oraz oczekiwań i życzeń uczestników wobec początkujących badaczy.

Dla bardziej dogłębnego omówienia pytania „Czym są studia o Polsce?” polecamy piąty tom serii wydawniczej Interdisciplinary Polish Studies Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, w którym byli doktoranci centrum prezentują różne podejścia do tej dziedziny na podstawie swoich projektów badawczych.