Banner Viadrina

Oferta dydaktyczna

Hoersaal_GD_12 ©Heide Fest

Centrum zgodnie ze swoją strategią dąży do tego, aby treści dotyczące Polski i Europy Środkowo-Wschodniej stały się integralną częścią jak największej liczby zajęć dydaktycznych na Viadrinie. Dlatego też kursy oferowane są zazwyczaj w trzech językach (niemieckim, polskim, angielskim) i skierowane są do studentów wszystkich trzech wydziałów na wszystkich etapach kształcenia ­­–licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Centrum rozpowszechnia szczegółową wiedzę o Polsce w kontekście area studies, przekazuje solidną wiedzę metodologiczną z różnych dyscyplin oraz kształci umiejętności językowe na poziomie akademickim. Podróże studyjne – np. do miejsc migracji lub historycznych przejść granicznych – stanowią uzupełnienie oferty dydaktycznej.

Centralnym elementem nauczania jest zorientowana na badania naukowe szkoła letnia – przeznaczona dla studentów i doktorantów z doświadczeniem akademickim – z intensywną nauką języka polskiego oraz z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Aktualną ofertę dydaktyczną można znaleźć w menu po lewej stronie.