Banner Viadrina

Dydaktyka w semestrze letnim 2018

Hoersaal_GD_12 ©Heide Fest

Oferta dydaktyczna w semestrze letnim 2018
(informacje o zajęciach w poprzednich semestrach znajdują się na niemieckiej wersji strony)

Studia I. stopnia (bachelor)

Was sind Polenstudien? Seminar für BA-Abschlussarbeitskanddaten.
prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
seminarium
poniedziałek 11:15-12:45
PG 203

Introduction to the Memory Studies. Focus on Eastern Europe
dr Lidia Zessin-Jurek
seminarium, 6/9 ECTS
blok: 12.04, 26.04, 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, zawsze 11:00-14:00
sala: zostanie podana później

Energy Infrastructures in the Eastern Bloc. Poland and the Construction of Transnational Electricity, Oil, and Gas Systems
dr Falk Flade
seminarium, 6/9 ECTS
wtorek 16:15-17:45
sala: zostanie podana później

People on the Move: A History of Migration in 20th Century Europe
dr Mark Keck-Szajbel
seminarium, 6 ECTS
poniedziałek, 11:15-12:45
sala: zostanie podana później

Studia II. stopnia (master)

1918. Die vergessene Grenze. Seminar und Almanach.
1918. Zapomniana granica. Seminarium i almanach.
prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast oraz dr Ewa Bagłajewska
seminarium, 3/6/9 ECTS
wtorek, 11:15-12:45 Uhr
sala: zostanie podana później

„Za chlebem“ i swobodny przepływ pracowników – polska migracja zarobkowa od XIX wieku.
„Ums liebe Brot“ und Arbeitnehmerfreizügigkeit – polnische Arbeitsmigration seit dem 19. Jahrhundert

prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast
seminarium, 3/6/9 ECTS
wtorek i czwartek 14:15-15:45 (w okresie 5.6.-13.7.2018)
sala: zostanie podana później

People on the Move: A History of Migration in 20th Century Europe
Dr. Mark Keck-Szajbel
seminarium, 6/9 ECTS
poniedziałek i środa 14:15-15:45 (w okresie 04.06.-11.07.2018)
sala: zostanie podana później

Durch Übersetzen Kultur und Geschichte entdecken. 
Einblick in die Übersetzungspraxis anhand der Übersetzung von polnischen Museumsbroschüren ins Deutsche

Dr. Eva Teshajev Sunderland
seminarium, 6 ECTS
środa 14:15-17:15, co dwa tygodnie (pierwsze zajęcia 11.04.2018)
sala: zostanie podana później

Tłumaczenie literackie: teoria i praktyka. 
Literarisches Übersetzen: Theorie und Praxis

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck
seminarium, 3/6/9 ECTS
wtorek i czwartek 10:15-11:45
sala: zostanie podana później

Studia III. stopnia (Gradiuertenstudium)

Interdisziplinäre Polenstudien. ZIP-Forschungskolloquium
Prof. dr. Dagmara Jajeśniak-Quast
kolokwium, 3/6/9 ECTS
Donnerstags 16:15-19:45 Uhr (7.06.-12.07.2018)
sala: zostanie podana później