Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 5

Band5x190 ©Denny Rosenthal

Dagmara Jajeśniak-Quast, Małgorzata Szajbel-Keck (Hrsg.):

Was sind Polenstudien? 13 Antworten / Czym są Studia o Polsce?
13 odpowiedzi
, Berlin 2017.

Tytułem »Czym są studia o Polsce?« seria wydawnicza IPS nawiązuje do pytania »Czym jest kulturoznawstwo?«, które w roku 2004 zadał swoim kolegom z wydziału Heinz Dieter Kittsteiner. W niniejszym tomie trzynaścioro doktorantek i doktorantów z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina poszukuje odpowiedzi na pytania o cele i metody współczesnych badań polonoznawczych i przyporządkowuje własne projekty doktorskie do prezentowanych tendencji.

spis treści jako pdf

HSS_Logo_deu ©Hanns-Seidel-Stiftung
Publikacja mogła powstać dzięki wsparciu doktorantek i doktorantów przez Fundację im. Hannsa Seidela.