Banner Viadrina

Brian Porter-Szűcs, prof. dr

Porter-Szucs ©Ildi Porter-Szucs

University of Michigan
Członek Rady Naukowej Centrum

Brian Porter-Szűcs jest profesorem historii na Uniwersytecie Michigan, gdzie pracuje od 1994 roku. Jest autorem licznych publikacji, między innymi Poland and the Modern World: Beyond Martyrdom (Wiley Blackwell, 2014), Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland (Oxford University Press, 2010) oraz When Nationalism Began to Hate: Imagining Modern Politics in 19th Century Poland (Oxford University Press, 2000). Ostatnia została przetłumaczona na polski jako Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić: Wyobrażenia nowoczesnej polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce (Pogranicze, 2011). Z Brucem Berglundem współredagował Christianity and Modernity in East-Central Europe (Central European University Press, 2010). W roku 2000 Brian Porter-Szűcs został odznaczony tytułem Amicus Poloniae. Również jego książki zyskały wiele wyróżnień takich jak Metchie J. E. Budka Award Fundacji Kościuszkowskiej (1999), nagrodę im. Oskara Haleckiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (2000) oraz nagrodę Kulczyckiego od Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (2012). Jego badania są finansowane grantami od American Council for Learned Societies, Fulbright Association, United States Institute for Peace oraz od National Council for Eurasian and East European Research. Porter-Szűcs dorastał w Mercer w Pennsylvanii, ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Tulsa (Oklahoma, USA) i obronił doktorat w dziedzinie historii na Uniwersytecie Wisconsin–Madison.



Web: profil zewnętrzny