Banner Viadrina

Andrea Löw, prof. dr

Profil-Dr_-Andrea-Loewx190 ©ifZ München

Institut für Zeitgeschichte München - Zentrum für Holocaust-Studien
Członkini Rady Naukowej Centrum

Prof. dr Andrea Löw jest zastępcą dyrektora Centrum Studiów o Holokauście przy Instytucie Historii Najnowszej w Monachium. Obroniła doktorat w dziedzinie historii pracą „Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten“ na Uniwersytecie w Bochum w roku 2005. Praca została opublikowana w roku 2006 i przetłumaczona na język polski w roku 2013. W latach 2004-2007 Andrea Löw pracowała przy projekcie „Edition der Lodzer Getto-Chronik” w jednostka badawcza zajmującej się literaturą Holocaustu na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen. Między październikiem roku 2007 a październikiem roku 2010 była pracownikiem naukowym w filii Instytutu Historii Najnowszej w Berlinie, gdzie zajmowała się projektem „Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945”. Od listopada 2010 roku pracuje w Instytucie Historii Najnowszej w Monachium.



Web: profil zewnętrzny