Banner Viadrina

Kolegium doktorskie archiwum

Studenten nach ihrem Abschluß in Roben ©Heide Fest

Stypendia doktoranckie wzmacniają działalność badawczą Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz pozyskują młodych, obiecujących naukowców dla kariery naukowej. Finansowane są projekty doktoranckie opierające się na innowacyjnych koncepcjach z dziedziny kulturoznawstwa, prawa i ekonomii, powiązane tematycznie z Polską.

W pierwszej fazie działalności Kolegium Doktoranckie ZIP finansowane było ze środków Kraju Związkowego Brandenburgii. Od lipca 2012 pierwsi doktoranci ZIP objęci zostali programem doktoranckim Fundacji im. Hannsa Seidela.