Banner Viadrina

Seria wydawnicza "Interdisciplinary Polish Studies"

Seria Interdisciplinary Polish Studies wydawana przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prezentuje aktualne wyniki badań dotyczących kulturowych, prawnych, ekonomicznych i politycznych aspektów Polski w przeszłości i teraźniejszości. Książki ukazują się zarówno drukiem, za który odpowiedzialne jest berlińskie wydawnictwo ePubli, zajmujące się także ich dystrybucją, jak również w formie elektronicznej w repozytorium biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

Band1_190x ©ZIP / Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tom 1:

Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.): Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen - eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami - próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin 2014.

> więcej

Band2_190x ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tom 2:

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski (Hg./red.): Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven / Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze, Berlin 2014.

> więcej

Band3_190 ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tom 3:

Christina Elschner, Dagmara Jajeśniak-Quast, Stephan Kudert (Hg./red.):
Unternehmensbesteuerung in Ostmitteleuropa: Bestandaufnahme, Entwicklungen und praktische Fragen nach 10 Jahren EU-Osterweiterung / Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej: stan obecny, tendencje i aspekty praktyczne 10 lat po rozszerzeniu, Berlin 2015.

> więcej

IPS_Band_4x190 ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tom 4:

Tim Buchen, Frank Grelka (Hg./red.):
Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien, 1917 – 1924 / W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów, 1917 – 1924, Berlin 2016.

> więcej

Band5x190 ©Denny Rosenthal

Tom 5:

Dagmara Jajeśniak-Quast, Małgorzata Szajbel-Keck (Hg./red.):
Was sind Polenstudien? 13 Antworten / Czym są Studia o Polsce? 13 odpowiedzi, Berlin 2017.

> więcej
Band6x160 ©Denny Rosenthal

Tom 6:

Mark Keck-Szajbel, Ondřej Klípa, Alexander Simmeth (eds.):
Cultures in Times of Transition. East Central Europe after 1989.
Berlin 2018.

> więcej

Cover_Bd_7_160 ©Denny Rosenthal

Tom 7:

Erik Martin, Lena Seauve, Klaus Weber (Hg./red./éd.):
Jan Potocki (1761 – 1815): Grenzgänger zwischen Disziplinen und Kulturen / Jan Potocki (1761 – 1815): ponad granicami dyscyplin i kultur / Jean Potocki (1761 – 1815) : au-delà des frontières entre disciplines et cultures

> więcej

Pieper_x190 ©Marthe Kießling / Denny Rosenthal

Tom 8:

Markus Pieper:
Parteiauftrag: Städtepartnerschaft. Kommunalpartnerschaften zwischen Polen und der DDR und ihre Transformation nach 1989 / Partyjne zlecenie: partnerstwo miast Partnerstwa komunalne między Polską a NRD i ich transformacja po 1989 roku

> więcej