Banner Viadrina

Kolokwium naukowe

Kolokwium naukowe Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce służy omówieniu nowatorskich zagadnień i metod badawczych w dziedzinie interdyscyplinarnych studiów polonoznawczych. Polonoznawstwo jest tu rozumiane jako integralna część regionalnych badań nad Europą Środkowo-Wschodnią. Celem jest wszechstronne zrozumienie - zarówno historyczne, jak i współczesne - procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych w Polsce na tle europejskim i globalnym w ujęciu interdyscyplinarnym. Centrum uzupełnia tradycyjnie, bardziej humanistyczne badania nad Polską, o perspektywy i metody z nauk ekonomicznych i społecznych.

Od semestru zimowego 2012/13 naukowcy, doktoranci oraz goście z dziedziny mediów i ekonomii przedstawili i omówili swoje badania w ponad 200 wykładach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!