Banner Viadrina

Frank Grelka, dr

Frank_Grelka ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy

Frank Grelka jest historykiem specjalizującym się w historii politycznej Europy środkowej i wschodniej w XX wieku. Studiował wiedzę o teatrze i filmie w Bochum oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stopień doktora historii uzyskał w roku 2005 na Uniwersytecie Ruhr-Universität w Bochum. Tematem pracy doktorskiej był ukraiński ruch narodowy pod niemiecką okupacją Ukrainy podczas I i II wojny światowej. Aktualny przedmiot jego badań w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jest rola polskich i niemieckich sowietów wiejskich (Sielsowiety) w kontekście Nowej Polityce Ekonomicznej w Ukraińskiej SSR w latach 1923-1928. Grelka pracuje również nad monografią o funkcję obozów prac przymusowych dla zagłady Żydów w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1941.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 306
☏ +49 335 5534 2631
✉ grelka@europa-uni.de