Banner Viadrina

Małgorzata Szajbel-Keck, dr

Malgorzata_Szajbel-Keck ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracowniczka naukowa

Od 2014 r. jestem pracowniczką naukową w Centrum. Od 2021 r. pracuję również w Fundacji im. Karla Dedeciusa. Prowadzę badania socjolingwistyczne i strukturalne języka polskiego w kontekście integracji społecznej i neutralizacji języka, zwłaszcza w odniesieniu do płci. Koordynuję polsko-niemieckie projekty kulturalne, szczególnie w kontekście wymiany literackiej. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne i opiekuję się studentami i studentkami zainteresowanymi językoznawstwem i językami słowiańskimi.

Tytuł doktora w dziedzinie języków i literatur słowiańskich uzyskałam na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley w 2015 r., gdzie studiowałam, prowadziłam badałania i nauczałam przez siedem lat na Wydziale Slawistyki pod kierunkiem prof. Johanny Nichols i prof. Darii Kavitskayi. Moja praca naukowa dotyczyła rozwoju i użycia orzeczeń wtórnych (ang. secondary predicates) w języku polskim.

Moja fascynacja językami zaczęła się już w liceum, gdzie maturę zdałam wyłącznie z języków jako pierwsza w historii mojego nastawionego na nauki ścisłe liceum. Następnie zdecydowałam się na studiowanie filologii klasycznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie skoncentrowałam się na starożytnej grece, kończąc z wyróżnieniem z tytułem magistra w 2004 roku. Studia językowe kontynuowałam na Uniwersytecie w Tübingen (Niemcy) i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA), zdobywając kolejne dwa stopnie magistra filologii zachodniosłowiańskiej i językoznawstwa ogólnego.

Odkąd przybyłam do polsko-niemieckiego tygla na pograniczu, moje bardzo wąskie zainteresowanie polską składnią poszerzyło się i objęło bardziej ogólne kwestie rozwoju języka związane ze społecznymi zmianami i rewolucjami, obserwując nierównoległe zmiany w sąsiadujących społecznościach językowych. Widać to zwłaszcza w kwestii neutralności i integracji płciowej w języku, co w Polsce i Niemczech rozwija się bardzo różnie. Właśnie to obecnie studiuję.

Listę moich referatów, publikacji, kursów itp. można znaleźć tutaj.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 305
☏ +49 335 5534 2635
📠 +49 335 5534 2655
✉ szajbel@europa-uni.de