Banner Viadrina

Dr. Małgorzata Szajbel-Keck

Malgorzata_Szajbel-Keck ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracowniczka naukowa

Małgorzata Szajbel-Keck jest językoznawczynią i filolożką specjalizującą się w językach słowiańskich. Głównym obszarem jej badań są zmiany gramatyczne zachodzące współcześnie w języku polskim, spowodowane zarówno wewnętrznym rozwojem języka, jego codziennym użyciem, jak i kontaktem z innymi językami i kulturami. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora na Kalifornijskim Uniwersytecie w Berkeley (USA), gdzie badała strukturę gramatyczną polskich predykatów. Na Viadrinie kontynuje badania naukowe i zajmuje się dydaktyką. W pracy ze studentami zwraca dużą uwagę na zaangażowanie studentów, pracę projektową i aktywność pozalekcyjną. Tematy, jakie z nimi porusza to przede wszystkim języki słowiańskie i języki Europy, aspekty socjolingwistyki, kontakt językowy, polityka językowa, mniejszości językowe i aspekty translatoryki.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 305
☏ +49 335 5534 2635
📠 +49 335 5534 2655
✉ szajbel@europa-uni.de