Banner Viadrina

Stephan Rindlisbacher, dr

Stephan_Rindlisbacher ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy

Stephan Rindlisbacher jest historykiem zatrudnionym od czerwca 2019 roku w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, gdzie koordynuje projekt naukowy dotyczący niemieckich i polskich działaczy rad wiejskich w latach 20. XX wieku na Ukrainie Radzieckiej. Stephan Rindlisbacher studiował historię, slawistykę i islamoznawstwo na Uniwersytecie w Bernie, Państwowym Uniwersytecie w St. Petersburgu oraz Uniwersytecie w Zagrzebiu. W swojej pracy doktorskiej zajął się radykalnym środowiskiem rewolucyjnym w późnej epoce caratu, koncentrując się na dwóch biografiach kobiecych – Wiery Figner i Wiery Zasulicz. W ramach swojej pracy habilitacyjnej Stephan Rindlisbacher próbuje odpowiedzieć na pytanie, na jakich przesłankach, we wczesnym okresie państwa radzieckiego, oparty został podział terytorialny na poszczególne republiki związkowe.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 306
☏ +49 335 5534 2637
✉ rindlisbacher@europa-uni.de