Banner Viadrina

Dr. Kamila Schöll-Mazurek

Kamila Schoell Mazurek x190 ©Fotostudio Ludwig, Berlin

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Jean-Monet-Module

Kamila Schöll-Mazurek, politolog, badacz migracji, niemcoznawczyni, działaczka polityczna. Od 2014 roku pracownik naukowy w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Opolskiego (2004), od 2009 roku doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dysertacji „Polityka rządu koalicji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec/Sojuszu'90/Zielonych wobec Polski w latach 1998-2005” (promotor prof. Erhard Cziomer). Od 2022 roku docentka programu Komisji Europejskiej Jean Monnet w projekcie „Onboarding in Europe? Social Cohesion in a Europe of Diversity. Strategies, Controversies, Future”.

Laureatka i kierowniczka grantu „Mobility of EU citizens – an opportunity of growth?” (2016-2018) finansowanego przez Komisję Europejską. Stypendystka Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Katolickiej Wymiany Akademickiej.

Autorka publikacji z zakresu problematyki europejskiej, migracji i stosunków polsko-niemieckich, w szczególności na temat nierówności społecznych oraz swobody przepływu osób w Europie.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 307
☏ +49 335 5534 2445
📠 +49 335 5534 2655
✉ schoell-mazurek@europa-uni.de

Monnet_full_PL ©EU-Commission