Banner Viadrina

Konrad Jacek Walerski, mgr

Konrad_Walerski ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy i doktorant

Konrad Jacek Walerski jest od 2019 roku pracownikiem naukowym w Centrum Interdyscyplinarnych Nauk o Polsce. W latach 2011 – 2014 studiował filologię germańską i germanistykę interkulturową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W roku 2018 ukończył studia magisterskie na kierunkach Intercultural Communication Studies oraz Sprachen, Kommunikation und Kulturen in Europa.

Do jego zainteresowań naukowych należą: historia stosunków polsko-niemieckich, badania nad Europą oraz nauka o cywilizacjach i historiozofia.

W ZIP Konrad Jacek Walerski pracuje w ramach Projektu Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec „Modernisierungsblockaden in Wirtschaft und Wissenschaft in der DDR“ („Blokady modernizacyjne w gospodarce i nauce NRD”) i zajmuje się historią polskiej socjologii w czasach realnego socjalizmu i jej znaczeniem dla wyzwań modernizacyjnych w gospodarce i społeczeństwie.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 310
☏ +49 335 5534 2645
📠 +49 335 5534 2655
✉ walerski@europa-uni.de