Banner Viadrina

Johannes Kleinmann, mgr

Johannes_Kleinmann ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy i doktorant

Johannes Kleinmann studiował historię i ekonomię na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. Zajmuje się współczesną historią Polski, historią Europy XX wieku oraz polityką gospodarczą i społeczną.

Od 2020 roku jest asystentem naukowym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie w ramach projektu doktorskiego prowadzi badania nad narracjami związanymi z płcią i ich społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami w długim okresie transformacji w Polsce w latach 1980-2004. Od 2021 roku Johannes Kleinmann jest również doktorantem na Uniwersytecie Wiedeńskim w ramach cotutelle de thèse.

Oprócz pracy na Viadrinie Johannes Kleinmann działa aktywnie w Niemieckim Towarzystwie Studiów Wschodnioeuropejskich (DGO). Od 2021 roku kieruje Młodym DGO, stowarzyszeniem wszystkich członków poniżej 35 roku życia należących do stowarzyszenia.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 310
☏ +49 335 5534 2630
✉ kleinmann@europa-uni.de