Banner Viadrina

Johannes Kleinmann, mgr

Johannes_Kleinmann ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP)
Pracownik naukowy i doktorant

Johannes Kleinmann jest doktorantem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą w kolegium badawczym „Coercion at Work ”, gdzie zajmuje się sytuacją kobiet no polskim rynku pracy w okresie PRL i po jego zakończeniu z perspektywy ekonomicznej oraz historyczno-kulturowej.

W latach 2011–2020 Johannes Kleinmann studiował historię i ekonomię na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu i na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.

Oprócz swojej działalności na Viadrinie, Johannes Kleinmann angażuje się w „Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde”, gdzie jest jednym z dwóch kierowników odpowiedzialnych za oranizację warsztatów dla młodych naukowców. Jest też współorganizatorem „Konferencji młodych ekspertów z Europy Wschodniej” (JOE) 2020 w Zurychu.


Große Scharrnstraße 23a
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 GS 310
☏ +49 335 5534 2630
✉ kleinmann@europa-uni.de