Banner Viadrina

Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Blokady modernizacji w ekonomii i nauce NRD

Powstanie i skutki w porównaniu wewnątrzniemieckim oraz w porównaniu z sąsiednimi krajami Europy Środkowo-Wschodniej

Mod-Block_DDRx190 ©Carolina Guarnizo Caro

Opis projektu

Projekt wypełnia istniejące luki badawcze dotyczące genezy i istotnych do dziś konsekwencji prób i blokad modernizacji w NRD – w porównaniu wewnątrzniemieckim i w porównaniu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsza tak rozległa analiza procesów modernizacji w ekonomii i nauce oraz ich rezultatów i następstw z zastosowaniem metodologii nauk historycznych, socjologii, politologii i ekonomii politycznej. Procesy te są porównywane z ich ekwiwalentami w Niemczech Zachodnich, ale również w Polsce, Czechosłowacji czy na Ukrainie. W ten sposób perspektywa analityczna ma zostać rozszerzona poza ramy niemiecko-niemieckie, co umożliwi dojście do nowych ustaleń.

Wykorzystując rozmaite metody, projekty cząstkowe analizują realne przejawy blokad i zdobyczy modernizacji. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu uwaga skupia się nie tylko na płaszczyźnie makro, lecz również na uwarunkowanych systemowo strategiach działania aktorów społecznych na płaszczyźnie mikro w ekonomii i nauce. To właśnie one stanęły pod znakiem zapytania wskutek zmiany ustroju, kiedy należało przekształcić poddane ograniczeniom podmioty w sprawny i innowacyjny sektor przedsiębiorczości.

Dotychczasowe rezultaty


Czas trwania projektu

01.12.2018–31.03.2023

Uczestniczący w projekcie naukowcy z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quastdr Anna M. Steinkampdr Falk FladeKonrad Walerski oraz prof. em. dr Anna Schwarz i prof. em. dr Hans-Jürgen Wagener

Partnerzy
Uniwersytet Bremeński, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Strona internetowa projektu
www.uni-bremen.de/mod-block-ddr

BMBF-Logo ©BMBF