Banner Viadrina

Członkostwa i pełnione funkcje

Falk Flade ©Heide Fest

dr Falk Flade

  • Członek rady pracowniczej pracowników naukowych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Frankfurt (Oder) (2018-2022)
  • Członek komitetu zarządzającego sieci naukowców Tensions of Europe
  • Redaktor naukowy platformy internetowej Pol-Int

  • Członek sieci naukowców Tensions of Europe

  • Członek Towarzystwa Polsko-Niemieckiego

  • Rzecznik kolegium doktoranckiego „Interdisziplinäre Polenstudien“ (2013-2014)