Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 4

IPS_Band_4x190 ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tim Buchen, Frank Grelka (red.):

Akteure der Neuordnung. Ostmitteleuropa und das Erbe der Imperien, 1917 – 1924 / W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów, 1917 – 1924, Berlin 2016

Po upadku imperiów pod koniec pierwszej wojny światowej kształt opartego na państwach narodowych ładu Europy Środkowo-Wschodniej nie był bynajmniej przesądzony. Nie sposób było przewidzieć, które państwa przetrwają w narodowej lub imperialnej postaci. Niniejszy tom pokonferencyjny demonstruje na siedmiu przykładach, jak lokalne podmioty wpływały na tworzenie się nowego ładu prawnego, politycznego i wojskowego od Bałtyku po wybrzeże adriatyckie. Nowe koncepcje badawcze naświetlają skutki środkowo-wschodnioeuropejskich doświadczeń dla międzynarodowej historii lat powojennych z dala od rokowań dyplomatycznych w Wersalu.

Jak zdobyć publikację?

Publikacja wydana dzięki wsparciu Viadrina Centers B/ORDERS IN MOTION

BordersInMotion-Logo_cmyk_150 ©Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION/Giraffe