Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 11

IPS_11_Cover

Falk Flade, Anna M. Steinkamp, Konrad Walerski (Hg.)

Transformation in Polen und Ostdeutschland. Voraussetzungen, Verlauf und Ergebnisse, Wiesbaden 2022

Przełom polityczny w Europie Środkowej i Wschodniej sprzed ponad 30 lat przyniósł ze sobą epokową zmianę, określaną mianem transformacji postsocjalistycznej bądź postkomunistycznej. Polegała ona na przeobrażeniach społecznych, politycznych i gospodarczych zasadniczej natury. Niniejszy tom skupia się na dwóch przykładach ilustrujących tę przemianę ustrojową, mianowicie na Polsce i dawnych Niemczech Wschodnich. W centrum uwagi znalazły się warunki historyczne, przebieg i rezultaty procesu transformacji w poszczególnych obszarach, takich jak handel zagraniczny, przedsiębiorczość lub systemy nauki. Zbiór 15 odrębnych analiz, zawartych w niniejszym tomie, ma być przyczynkiem do porównania transformacji w obu krajach.

Publikacja powstała dzięki wsparciu: Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Publikationsfonds für Open‐Access‐Monografien des Landes Brandenburg oraz Europejskiego Centrum Solidarności.

BMBF-Logo ©BMBF MWFK-Logo_200px (1) ©Land Brandenburg ECS-Logo