Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 2

Band2_190x ©Marte Kiessling / Denny Rosenthal

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski (Hg./red.):
Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven / Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze, Berlin 2014.

Spis treści w pdf

Przemiany demograficzne stanowią duże wyzwanie zarówno dla Polski jak i dla Niemiec. Hasła takie jak „starzenie się społeczeństwa” czy „obumieranie obszarów wiejskich” dominują debatę publiczną. Historia XX wieku, specyficzne warunki regionu przygranicznego oraz rewizja stereotypowego postrzegania wieku starczego przyczyniają się do zróżnicowanej dyskusji wokół tematów demograficznych. Niniejszy tom wychodzi naprzeciw potrzebie tej dyskusji i przedstawia
zjawiska demograficzne z innych niż zwykle perspektyw.

Jak zdobyć publikację?

Książka została wydana dzięki wsparciu:

PL-BB 2007-2013 ©Euroregion Pro Europa Viadrina


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007– 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina.

 
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość