Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 8

Pieper_x190 ©Marthe Kießling / Denny Rosenthal

Markus Pieper

Parteiauftrag: Städtepartnerschaft. Kommunalpartnerschaften zwischen Polen und der DDR und ihre Transformation nach 1989 / Partyjne zlecenie: partnerstwo miast Partnerstwa komunalne między Polską a NRD i ich transformacja po 1989 roku, Berlin 2020

Na przykładzie istniejącego od 1959 roku partnerstwa miast Drezna i Wrocławia autor plastycznie i obszernie przedstawia historię współpracy komunalnej między NRD a PRL. Mimo całej ideologizacji i instrumentalizacji socjalistyczne partnerstwa tworzyły jednak również pewną przestrzeń dla osobistych kontaktów między Polakami a Niemcami – przede wszystkim w czasach zamkniętych granic. Spojrzenie na okres od czasu transformacji ustrojowej pokazuje przykłady ciągłości partnerstw i jej zrywania.

Publikacja zawiera obszerne podsumowanie głównych rezultatów w języku polskim (s. 455–495).

Spis treści jako pdf

Publikacja powstała dzięki wsparciu
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

bsta_logol4c_rgb ©Bundessttiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur