Banner Viadrina

Interdisciplinary Polish Studies 10

Kaminska_190 ©Denny Rosenthal

Magdalena Kamińska

Platte ist nicht gleich Platte. Kooperation und Konkurrenz zwischen der DDR und Polen im Wohnungsbauwesen der 1970er Jahre, Wiesbaden 2022

[pol.: Płyta płycie nierówna. Kooperacja i konkurencja między NRD a Polską w budownictwie mieszkaniowym w latach siedemdziesiątych]

Książka poświęcona jest współpracy pomiędzy Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską Rzeczpospolitą Ludową w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego w latach 70-tych XX wieku. Na przykładzie systemu W-70 („Warszawa 1970“) i wschodnioniemieckiego systemu WBS 70 pokazane zostały udane i nieudane strony współpracy pomiędzy dwoma socjalistycznymi krajami. Analiza obejmuje struktury, kontakty i pola decyzyjne na poziomie ministerialnym, instytucjonalnym i indywidualnym. Jakie wzajemne wpływy istniały? Jaka była w tym wszystkim rola Zachodu? Niezależnie od stereotypowych wyobrażeń o jednowymiarowych procesach decyzyjnych w systemie socjalistycznym opowiedziana zostaje historia o europejskiej wymianie idei i transferu wiedzy w okresie powojennym. 

Książka w języku niemieckim. Posiada obszerne streszczenie po polsku i angielsku.

Publikacja powstała dzięki wsparciu: Wüstenrot StiftungPublikationsfonds für Open‐Access‐Monografien des Landes Brandenburg oraz Viadrina Center for Graduate Studies.

wuestenrot_logo_300x ©Wüstenrot Stiftung  MWFK-Logo_200px (1) ©Land BrandenburgVCGS-Logo-Homepage ©Giraffe