Banner Viadrina

Dr. Ernest Kuczyński

Kuczynski ©Sylwester Rosiński

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Łódzki

Doktor germanistyki i badacz Niemiec; pracownik naukowy na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i (współ-)wydawca licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych o następującej temtyce: stosunki polsko-niemieckie, niemiecka literatura i historia od 1945 roku, opozycja w Niemieckiej Republice Demokratycznej, rozliczenie dyktatury komunistycznej, literatura kontra dyktatura.


Web: profil zewnętrzny