Banner Viadrina

Prof. Dr. Jörg Hackmann

Joerg_Hackmann_190_Marie Lencer ©Marie Lencer

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Szczeciński - Instytut Historyczny

Jörg Hackmann pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (profesura DAAD im. Alfreda Döblina) i jest dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych tejże uczelni w Kulicach. Związany jest także z Uniwersytetem w Greiswaldzie (obecnie w związku z realizacją projektu o żydowskiej topografii Szczecina w okresie przed Shoah). Jest wiceprezydentem zajmującej się Europą środkowo-wschodnią Rady Naukowej im. Herdera i był profesorem wizytującym m.in. na uniwersytetach w Joensuu, Rydze, Södertörn, Tartu, Turku i Uniwersytecie Illinois w Chicago oraz prowadził badania na Uniwersytetach w Chicago oraz w Sydney. Koncentrują się one na obszarze Europy środkowej i wschodniej oraz regionie Morza Bałtyckiego, a tematy badawcze to historia powiązań, kultury pamięci, kulturowe procesy adaptacyjne, publiczne wykorzystywanie historii oraz historia społeczeństwa obywatelskiego. Najnowsze publikacje: "Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770-1950)", Wiesbaden 2020 (Towarzyskość w Europie północno-wschodniej. Studia nad kulturą towarzystw, społeczeństwem obywatelskim i procesami narodowotwórczymi w regionie wielokulturowym, 1770-1950) oraz "Verflechtungen in Politik, Kultur und Wirtschaft Im östlichen Europa. Transnationalität als Forschungsproblem", Wiesbaden 2018 (Powiązania w polityce, kulturze i ekonomii w Europie wschodniej. Transnarodowość jako problem badawczy- razem z Peterem Oliverem Loew).