Banner Viadrina

Prof. Dr. Goro Christoph Kimura

Goro Kimura ©Privat

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Sophia University, Tokyo

Goro Christoph Kimura ukończył Universytet Hitotsubash w 2002 roku. Obronił pracę doktorską na temat: "Perpektywy ludzkiej interwencji w celu utrzymania i odtworzenia języków mniejszości".

Od 2004 roku zatrudniony na Uniwersytecie Sophia w Tokio, gdzie od 2007 roku był profesorem nadzwyczajnym, a od 2012 jest profesorem zwyczajnym. Był m.in. profesorem wizytującym w Centrum Słowiańsko-Euroazjatyckim na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo a jako badacz gościł m.in. w Instytucie Serbołużyckim w Budziszynie, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie w Lipsku. W latach 2013-2017 był członkiem zarządu i sekretarzem Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego.

Obszary badawcze

Polityka językowa i management językowy, utrzymywania i odtwarzanie języków mniejszości, komunikacja międzyjęzykowa