Banner Viadrina

Prof. Dr. Jan Musekamp

Jan Musekamp ©Heide Fest

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
University of Pittsburgh, Department of History

Jan Musekamp jest profesorem wizytującym na University of Pittsburgh w Pensylwanii (Department of History oraz European Studies Center). Wcześniej wykładał historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i był postdokiem na Washington University in St. Louis/Missouri.

W swoim nauczaniu i badaniach koncentruje się na historii kultury i migracji Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Jego głównymi obszarami zainteresowań są kwestie mobilności, (przymusowych) migracji, zawłaszczenia kulturowego w obszarach przygranicznych Europy Wschodniej oraz historii transnarodowej.

W swojej pierwszej książce Jan Musekamp skupia się na przymusowych migracjach i zawłaszczeniu kulturowym w mieście granicznym Szczecinie w latach 1945-2005. Obecnie przygotowuje do publikacji swoją drugą książkę (From Paris to St. Petersburg and from Kaunas to New York. A Cultural History of Transnational Mobility in East Central Europe). Analizuje w niej wpływ kolei na rozwój sieci międzynarodowych w XIX wieku. W nowym projekcie bada losy niemieckojęzycznych mieszkańców Wołynia jako przykład transnarodowej historii migracji i integracji.


Web: Profil (extern)