Banner Viadrina

Dr. Norbert Cyrus

Foto-Cyrusx190 ©Norbert Cyrus, privat

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Osnabrück

Norbert Cyrus studiował antropologię społeczną i kulturową, socjologię i filozofię. Stopień doktora uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie w Oldenburgu na podstawie analizy współczesnych procesów migracji zarobkowych z Polski do Niemiec. Pracował na Uniwersytecie w Oldenburgu, w Instytucie Badań Społecznych w Hamburgu (HIS) i na Uniwersytecie w Bremie. W latach 2017-2019 pracował na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, gdzie w semestrze zimowym 2019/20 pełnił obowiązki kierownika Katedry Antropologii Kulturowej i Społecznej. Od 2022 roku pracuje na Universytecie Osnabrück w finansowanym ze środków europejskich projekcie MIrreM (Measuring Irregular Migration and Related Policies). Pracował również jako ekspert narodowych (m.in. niemieckie federalne ministerstwa pracy i spraw zagranicznych) i międzynarodowych instytucji (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Bank Światowy) oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (m.in. Diakonia w Hamburgu, Federacja Niemieckich Związków Zawodowych). Przedmiotem jego badań są m.in. czasowa migracja zarobkowa, zaangażowanie obywatelskie imigrantów, złożoność granic, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, tworzenie polityki i środków mających na celu pragmatyczne rozwiązywanie problemów nieregularnej migracji.