Banner Viadrina

Dr. Norbert Cyrus

Foto-Cyrusx190 ©Norbert Cyrus, privat

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION

Norbert Cyrus studiował antropologię społeczną i kulturową, socjologię i filozofię. Stopień doktora uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie w Oldenburgu na podstawie analizy współczesnych procesów migracji zarobkowych z Polski do Niemiec. Od 2017 roku jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Wcześniej pracował na Uniwersytecie w Oldenburgu, w Instytucie Badań Społecznych w Hamburgu (HIS) i na Uniwersytecie w Bremie. Jest ekspertem międzynardowych organizacji i instytucji jak również organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedmiotem jego badań są m.in. czasowa migracja zarobkowa, zaangażowanie obywatelskie imigrantów czy przeciwdziałanie handlowi ludźmi.