Banner Viadrina

Dr. Florian Peters

Portrait Florian Peters Nov2020 190px ©Florian Peters

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie

Florian Peters jest historykiem specjalizującym się w historii najnowszej Polski oraz Europy środkowej i wschodniej. Od 2021 roku jest pracownikiem naukowym w Specjalnej Jednostce Badawczej (Sonderforschungsbereich) Transregio 294 „Strukturalne przemiany własności” na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

Studiował na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskał w 2014 roku w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na podstawie rozprawy poświęconej pamięci drugiej wojny światowej w ostatniej dekadzie PRL. Następnie pracował w berlińskim oddziale badawczym Instytutu Historii Najnowszej w Monachium/Berlinie oraz w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim relacją między historią a pamięcią oraz historią społeczną socjalizmu i transformacji postsocjalistycznej.


Web: profil zewnętrzny