Banner Viadrina

Uwe Rada

Uwe_Rada_@Marko_Cerovac ©Marko Cerovac

Członek stowarzyszony
Autor i publicysta, Berlin i Grunow

Uwe Rada jest od 1994 roku redaktorem dziennika "taz" i autorem książek, w których zajmuje się m. in. hisorycznymi i kulturowymi aspektami środkowej i wschodniej Europy. Nakładem wydawnictwa Siedler ukazały się jego książki opisujące kulturowe dziedzictwo Odry, Niemna i Łaby. Ponadto sportretował Uwe Rada w swojej książce "Siehdichum" region pomiędzy Szprewą a Odrą.

Od lat dziewięćdziesiątych związany z Uniwersytetem Viadrina. Wspólnie z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i innymi podmiotami zrealizował projekt "1918-2018. Zapomniana granica", dotyczący granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym. Wraz z prof. Dagmarą Jajeśniak-Quast wydał książkę "Zapomniana granica", nawiązującą do podróży studyjnej Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce w 2018 roku, zawierającą m.in. artykuły napisane przez studentów. Razem z Szymonem Piotrem Kubiakiem był kuratorem wystawy "Styl narodowy czy modernizm? Architektura dwudziestolecia międzywojennego w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą".


Web: Website (extern)