Banner Viadrina

Dr. Wasyl Tkacziwski

Tkachivskyi

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Członek stowarzyszony
Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Wasyl Tkacziwski jest filologiem, germanistą, tłumaczem. Od 2001 roku pełni funkcję kierownika katedry języków obcych w narodowym Uniwersytecie Podkarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku  (Ukraina).

Studiując język niemiecki na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, pracował jako przewodnik i tłumacz techniczny przy budowie zakładów chemicznych.

W 1995 roku przebywał na Uniwersytecie Wiedeńskim i pracował nad pracą doktorską.

W 1997 roku ukończył doktorat z tematem "Niemieckojęzyczna korespondencja Iwana Franki jako źródło literackie" i uzyskał tytuł doktora.

Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Pedagogów Języka Niemieckiego i Germanistów (UDGV). Od 2005 roku - koordynator UDGV w obwodzie iwano-frankiwskim.

Obszary badawcze

Teoria i praktyka przekładu. Historia literatury. Stosunki niemiecko-ukraińskie. Niemiecka historia i współczesność. Problemy geopolityczne.