Banner Viadrina

Dr. Tatiana Timofiejeva

Timofeeva_x190 ©W. Sacharow

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Historyk, pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie. Tytuł doktora uzyskała w 1991 roku na podstawie pracy pt. "Polityka społeczna w trakcie Rewolucji Listopadowej w Niemczech 1918/19". Naucza i bada historię życia codziennego, porównawczą historię reżimów totalitarnych w Niemczech i Rosji XX wieku oraz historię rodzinną i genealogię.

Publikacje

  • Timofeeva T. „Wir hatten ein ganz gewöhnliches Leben gehabt“. Alltagsgeschichte der Berliner Familien in der 1930-40-er Jahren. Moskau, ROSSPEN, 2011. 182 S.
  • Nikiforov S., Timofeeva T. Familiengeschichte: Theorie und Praxis. Moskau, Verlag „Planeta“, 2019. 454 S.
  • 2008-2011 - Teilnahme am Forschungsprojekt „Uranbergbau im Kalten Krieg. Die Wismut im sowjetischen Atomkomplex“. Timofeeva T. Fremd bei "Freunden": das Alltagsleben der sowjetischen Spezialisten und Militärs bei der Wismut (1945 – 1991. In: Boch R., Karlsch R. (Hg.). Uranbergbau im Kalten Krieg. Die Wismut im sowjetischen Atomkomplex. Band 1. Studien, Ch. Links Verlag, Berlin, с. 443-502
  • 2014-2021 - praca w projekcie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie dot. zbadania i digitalizacji dokumentów z rosyjskich archiwów dot. rabunku dzieł sztuki