Banner Viadrina

Dr. Lidia Zessin-Jurek

Zessin-Jurek_190px ©Krzysztof Niewiadomy

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Naukowiec stowarzyszony
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Zainteresowania badawcze Lidii Zessin-Jurek koncentrują się na tematyce pamięci o Holokauście i Gułagu oraz historii ucieczek ludności na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Pracuje w projekcie European Research Council: "Niepradopodobny przytułek? Uciekinierzy i obywatele w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku". Doktorat uzyskała na Wydziale Historii Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji i była stypendystką wielu międzynarodowych instytucji badawczych, m.in. Imre Kertesz Kolleg, European Holocaust Research Infrastructure, Fordham University i New York Public Library.

W ramach współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, wraz z Kathariną Frieldlą wydała książkę opisującą zapomnianą historię doświadczeń polskich Żydów, którzy podczas II wojny światowej przeżyli deportację  do Związku Radzieckiego. W zakresie dydaktyki uzyskała stypendia od DAAD oraz Holocaust Educational Foundation of Northwestern University. M. in. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina prowadziła zajęcia z Memory Studies ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Holokaustu i Gułagu.

Pracuje również jako koordynatorka projektów europejskich w European Holocaust Research Infrastructure (EHRI PP 2019-2022) oraz niezależna ekspertka Komisji Europejskiej (European Education and Culture Executive Agency - EACEA).

Wykłady

semestr letni 2019
seminarium masterskie 'The Eagle Unbowed’ Vs. ‘In the Shadow of the Polish Eagle’ – Two Perspectives On The Polish 20th Century – Heroic and Critical

semestr zimowy 2017/18
seminarium masterskie The Holocaust and the Gulag Memory Cultures. Between Controversies and Convergences

semestr letni 2018
seminarium bachelorskie Introduction to Memory Studies. Focus on Eastern Europe

semestr zimowy 2018/19
seminarium masterskie Memory of the Holocaust in the EU-ropean Context