Banner Viadrina

Dr. habil. Maria Tkacziwska, prof. uni.

Tkachivska ZIP 190

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien
Członek stowarzyszony
Narodowy Uniwersytet im. Wasyla-Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Od 1990 roku pracuje na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla-Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). W okresie od października 1995 do sierpnia 1996 była stypendystką DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 1999 roku ukończyła doktorat na temat " Połączenie przymiotników z rzeczownikami w celu określenia cech ludzkich" na narodowym Uniwersytecie Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, gdzie wcześniej studiowała.

W 2021 roku pomyślnie uzyskała wynik egzaminu habilitacyjnego "Kulturowo-emocjonalne prawidłowości odzwierciedlenia leksyki ograniczonego użycia w ukraińsko-niemieckim przekładzie literackim" na Narodowym Uniwersytecie im. Karazina w Charkowie (Ukraina).

Od 2010 roku - kierownik Katedry Języków Obcych i Tłumaczeń na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla-Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Maria Tkachivska jest ukraińską pisarką. Pisze powieści, krótką prozę i poezję. Za swoje prace otrzymała liczne nagrody. Książka "Ukraina od A do Z" została napisana w języku niemieckim.

Członek Związku Pisarzy Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Germanistów i Pedagogów Języka Niemieckiego.